ČELNÍ POHLED NA BAZILIKU NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - 1748