Jdi na obsah Jdi na menu
 


OBEC TEČOVICE

 znak-tecovic.jpg

Tečovice jsou obcí, ležící na silnici Malenovice – Holešov 7 km západně od Zlína v nadm. výšce 208 m částečně v údolí Dřevnice a na pahorcích Mladcovské vrchoviny, náležející ke Zlínské vrchovině. První písemná zmínka je již z roku 1141 a patří tak mezi nejstarší obce v širokém okolí. Nyní samostatná obec byla připojena mnoho let k tehdejšímu Gottwaldovu. Tečovice mají dobré autobusové spojení s krajským městem i s okolními obcemi. Žel. stanice Zlín-Malenovice je 1 km od jižního okraje obce. Obcí nevede žádná tur. trasa. Příjemný pěší výšlap lze uskutečnit po polní cestě 1 km směrem na Chlum, kde začíná mohutný pás pěkného lesa, sahající až ke Fryštácké přehradě. Blízké Malenovice nabízejí tur. trasy ke Zlínu, ke Svaté vodě a především zde stojí za prohlídku zachovalý goticko-renesanční hrad.

 pohled-na-tecovice-od-chlumu.jpg

Pohled na Tečovice od Chlumu, v pozadí Otrokovice a pásmo Chřibů
 
Kostel sv. Jakuba Většího
Na severním okraji obce stojí filiální gotický kostel sv. Jakuba Většího. Ve třicátých letech byla určena doba vzniku do 15. stol. a v padesátých letech se změnilo datování na 14. stol. Teprve v poslední době bylo určeno, že byl kostel vystavěn v šedesátých letech 13. stol. Badatelé k tomuto datu dospěli nikoliv na základě písemností, ale až po prozkoumání samotné stavby. Základy stavby spadají až do románské doby. Kostel, obklopený hřbitovem a přilehlá obec vznikly v blízkosti významné Jantarové stezky. V roce 1993 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce, která napravovala dřívější nevhodné zásahy. Interiér kostela je vyzdoben freskami ze 14. stol. Jde o nejstarší zachovalou památku ve zlínském okrese.

goticky-kostel-sv.-jakuba-vetsiho-v-tecovicich.jpg 

Gotický kostelík sv. Jakuba Většího se hřbitovem
 
Zaniklá tvrz
Tvrz v Tečovicích stávala nad Hostišovským potokem v místě zvaném Hradíštěk. Průzkum tohoto místa byl prováděn v roce 1983 a 1989, přičemž druhý průzkum zjistil, že tvrz vznikla v době stavby kostela, tedy ve 2. pol. 13.stol. Téměř čtvercový tvar tvrziště měl stranu o velikosti 25 – 30 m a obklopen byl přes 3 m hlubokým příkopem. Hlavní částí tvrze byla dřevěná věž na kamenných základech o půdorysu 12 x 12 m. Tvrz zanikla požárem v pol. 14. stol.
 
Některá zajímavá data z historie obce do roku 1950
1141 – první písemná zmínka o Tečovicích
1260 – okolo tohoto roku postaven kostel sv. Jakuba Většího
1470 – dlel se vými vojsky poblíž Tečovic král Jiří z Poděbrad
1492 – ves Buňov se již uvádí jako pustá
1626 – poblíž Tečovic se pohybovalo Mansfeldovo vojsko – vypáleny Malenovice
1746 – postaven kříž u hřbitova
1750 – okolo tohoto roku postavena socha sv. Vendelína – nyní stojí u hřbitova

kolaz.jpg

1771 – v obci žije 293 dospělých obyvatel a 81 dětí
1812 – velká průtrž mračen
1815 – zřízena nová jednotřídní škola v č. 26
1829 – Tečovice mají 76 čísel
1833 – vybudována nová kamenná zeď kolem hřbitova

 kostel-sv.-jakuba-vetsiho-od-vychodu.jpg

Kostel sv. Jakuba Většího od východu
 
1834 – větší oprava interiéru kostela
1835 – založen Čtenářský kroužek
1849 – po revolučním roce 1848 se stává prvním starostou Josef Matuštík
1855 – začala se sázet první cukrová řepa
1863 – začal pracovat první kombinovaný secí stroj
1865 – obec zakoupila nový kočár v Novém Jičíně
1866 – v obci měla ležení pruská vojska
1866 – epidemie cholery v obci – 32 obětí
1869 – vybudován kříž v Podražníku (u potoka Racková)
1869 – v obci je 92 domů a 570 obyv.
1878 – vybudován kříž na Podluží (při cestě k Malenovicím)
1880 – Tečovice mají 100 čísel a 3 hospody
1880 – poprvé bylo použito umělé hnojivo - superfosfát
1882 – vznik hasičského sboru a zakoupení stříkačky
1883 – na představení Národního divadla odjelo vlakem do Prahy 12 občanů
1884 – zahájena stavba nové školy
1890 – v obci je 118 domů a 717 obyv.
1912 – velká průtrž – zatopena Doležalova hospoda
1913 – při povodni odnesen most přes Dřevnici
1917 – z kostela byl snesen větší zvon pro válečné účely
1918 – 28. října vyhlášena ČSR
1919 – v červnu se konaly první volby do obecních zastupitelstev
1919 – po pozemkové reformě přidělěna občanům nová půda
1921 – obec má 860 obyvatel a 149 čísel
1922 – založení tečovické kapely

tecovicka-kapela.jpg

Tečovická kapela
 
1923 – Tečovice jsou přičleněny k soudnímu okresu Zlín
1925 – zřízeno první rádio v Doležalově hospodě
1927 – postavení prvního činžovního domu č. 145
1929 – zavedení el. proudu v obci
1930 – vylití řeky Dřevnice
1930 – v obci je 179 domů a 1 005 obyv.
1934 – postaven nový betonový most přes Dřevnici
1934 – v obci jsou 2 majitelé aut, 3 motocykly a 25 rádií
1935 – asfaltování silnice do Malenovic
1936 – založení spolku chovatelů
1938 – založení místní organizace Sokola
1938 – v červnu postaven památník T.G.M. a padlým v první svět. válce
1938 – zářijová mobilizace

odvedenci-v-roce-1938.jpg

Odvedenci v roce 1938
 
1939 – 15. března okupace hitlerovskými vojsky
1939 – velké červencové krupobití – 90 % úrody zničeno
1940 – tajné ukrytí busty T.G.M.
1940 – v rámci potravinových opatření proveden soupis zvířectva
1941 – zastavena činnost Sokola
1943 – provedena registrace obyvatelstva a zavedeny pracovní knížky
1943 – nařízení k odpojení KV z rozhl. přijímačů
1945 – 3. května Němci vyhodili most přes Dřevnici do povětří
1945 – 3. května osvobozeny Tečovice rumunskou armádou

dozinkovy-pruvod-1946.jpg

Dožínkový průvod 1946
 
1945 – v červnu znovu odhalena busta T.G.M.
1947 – v květnu se jelo 52 občanů podívat na Slovanskou zemědělskou výstavu 
            v Praze
1949 – Tečovice se stávají součástí velkého Gottwaldova
1950 – v obci je 232 domů a 1 220 obyv.

dnesni-vystavba-v-obci.jpg

Dnešní výstavba v obci
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář