Jdi na obsah Jdi na menu
 


OLDŘICH HORÁK, pedagog a publicista

22. 1. 2008

Oldřich Horák (1884 - 1959)

 

Oldřich Horák se narodil 28. listopadu 1884 v Lechoticích, které leží asi 3 km severně od Mysločovic. Jeho otec pocházel z rolnické rodiny. Byl však vesnickým, učitelem a nadučitelem, který působil na vesnických školách někdejšího okresu Holešov.

Oldřich Horák vystudoval učitelský ústav v Příboře a roku 1903 nastoupil na své první učitelské místo, a to na venkovské malotřídní škole. Jako začínající učitel pomýšlel na vykonání zkoušky způsobilosti pro vyučování na měšťanských školách, a to z I. odboru (český jazyk, dějepis, zeměpis). Když začal systematicky studovat češtinu, některé otázky výuky tohoto předmětu jej tak zaujaly, že se rozhodl věnovat pozornost metodickým problémům výuky českého jazyka na obecné škole. Tomuto vlastnímu rozhodnutí zůstal po celý život věrný.

 Obrazek

Na jaře roku 1931 se rodina Oldřicha Horáka přestěhovala do Zlína, a to na výzvu řediteleMasarykovy pokusné měšťanské školy ve Zlíně Stanislava Vrány. Od školního roku 1932/33 byl Oldřich Horák ustanoven ředitelem Masarykovy pokusné obecné školy ve Zlíně. Po 15. březnu 1939 byl předčasně (v 55 letech) penzionován.

Avšak ani v době nacistické okupace nezahálel. Vyučoval češtině na průmyslové škole ve Zlíně (jako externista) a řídil kurzy českého jazyka pro zájemce z řad odrostlejší mládeže.

 

Po skončení druhé světové války r. 1945 byl Oldřich Horák jmenován zemským školním inspektorem v Brně. Roku 1945 (v 65 letech) odešel na vlastní žádost do důchodu, avšak v letech 1950 – 1957 vyučoval na pedagogické škole pro vzdělávání učitelů 1. stupně základní školy v Kroměříži (jako externí učitel) metodiku vyučování českému jazyku. Pracoval tedy v různých učitelských funkcích takřka 54 let.

 

Uveďme nyní několik poznámek o publikační činnosti Oldřicha Horáka, který zasílal své články a příspěvky především do časopisu Komenský, Tvořivá škola a Školské reformy. Horákova spolupráce s redakcí časopisu Komenský zasluhuje, abychom se o ní zmínili poněkud podrobněji (časopis Komenský vychází od roku 1873).


O. Horák spolupracoval s redakcí tohoto časopisu od roku 1932. Jeho příspěvky byly zaměřeny především na výuku českého jazyka na někdejších obecných školách, na měření rychlosti hlasitého čtení ve 2. – 5. ročníku obecných škol a také na otázky počátečního vyučování čtení, a to zejména v době, kdy se do našich škol zaváděla tzv. globální metoda výuky čtení.

 

Koncem třicátých let se stal O. Horák členem redakční rady časopisu Komenský. Roku 1943 bylo vydávání tohoto časopisu německými okupačními úřady zakázáno. Od roku 1946 začal časopis Komenský vycházet znovu a O. Horák byl až do roku 1949 jeho hlavním redaktorem. Další rok pracoval jako redakční tajemník tohoto časopisu.

Soupis publikovaných článků a knih Oldřicha Horáka čítá sto dvanáct položek. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří učebnice českého jazyka pro 4. ročník základní školy, podle které se na našich školách vyučovalo do roku 1954. Je také hlavním autorem Metodiky vyučování českému jazyku na základních školách. Uznání a ocenění zasluhuje také přednášková činnost.

O. Horáka, který v letech 1950 – 1956 uspořádal pro učitele 106 odborných přednášek na různých místech Čech a Moravy. Po roce 1956 tuto záslužnou činnost Oldřich Horák přerušil, a to ze zdravotních důvodů.

 

Oldřich Horák přispěl svou celoživotní učitelskou prací ke zkvalitnění výuky českého jazyka na nižším stupni základních škol.

 

V druhé polovině roku 1959 Oldřich Horák zemřel.

LADISLAV ZELINA

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář