Jdi na obsah Jdi na menu
 


FRANTIŠEK ŠESTÁK, akademický malíř

23. 1. 2008

František Šesták (1935 - 2004)

 

František Šesták se narodil 10. září 1935 v Sazovicích. Nejprve navštěvoval Zlínskou školu umění a potom Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti.. V letech 1956 – 1962 studoval na Vysoké škole výtvarného umění v Bratislavě, kde byl jeho učitelem známý slovenský malíř Ján Mudroch.

 

Od roku 1957 se František Šesták věnoval jednak volné malířské tvorbě, jednak ilustracím knih, především těch, které vycházely v předních slovenských nakladatelských domech.

Obrazek

Před čtrnácti lety uspořádala Oblastní galerie výtvarného umění ve Zlíně výstavu prací akademického malíře Františka Šestáka. Při této příležitosti byl vydán také katalog, který obsahoval základní informace o životě a díle tohoto nadaného a pracovitého umělce. Ve zmíněném katalogu charakterizoval Jaroslav Pelikán Šestákovu malířskou tvorbu takto: „Je vyznavačem silného citového vjemu a prožitku, vnímavým pozorovatelem světa.“

 

František Šesták je především vynikajícím portrétistou. Většinou maluje portréty svých blízkých, přátel, nebo známých. Dost často však maluje také portréty jedinců, jejichž tvář ho mimořádně výtvarně zaujala. Pro Pedagogickou encyklopedii Slovenska namaloval asi padesát portrétů významných slovenských pedagogů. Vytvořil také pozoruhodné porttréty takových všeobecně uznávaných osobností, jakými byli např. sv. Cyril a Metoděj, Gorazd, Klement Slovinský, J. A. Komenský, F. Palacký, Ľ. Štúr, J. Kollár a jiní. František Šesták má niterný vztah k historii našeho národa, který se odráží také v jeho knižních ilustracích.

 

Díky svým pohotovým kreslířským schopnostem, vytříbenému grafickému cítění a smyslu pro kompoziční řešení plochy dosáhl v knižních ilustracích pozoruhodných výsledků. U příležitosti jeho padesátých narozenin se udávalo, že ilustroval celkem 56 knih pro děti a mládež i pro dospělé čtenáře.

 

František Šesták je však také nadšeným obdivovatelem i malířem květin, intimity zátiší, malebnosti přírody i městských uliček a zákoutí, jakož i ženského půvabu a graciéznosti ženských pohybů. Všechna výše uvedená bohatství smyslových vjemů dovede mistrovsky vyjádřit ve svých opravdu krásných dílech.

 

Výčet děl akademického malíře Františka Šestáka by nebyl úplný, kdybychom se nezmínili o malířské výzdobě interiérů některých veřejných budov. Podle jeho návrhu byla provedena keramická výzdoba Ústavu sociálního zabezpečení v Holešově. Jeho malby zdobí obřadní síně v Topoľčanech, Komárně, v Považské Bystrici. Může se jimi chlubit také Dům kultury v Šaľe a Vysoké učení technické v Bratislavě.


František Šesták vyzdobil malbami světců také část klenby kostela v Mysločovicích. Pro obec Machovou namaloval dva obrazy patrona obce sv. Michala. Jeden zdobí interiér nově postavené zvonice – kapličky, druhý je umístěn nad jejím vchodem. Oba tyto obrazy namaloval František Šesták v roce 1994.

 2. srpna tohoto roku jsem akad. malíře Františka Šestáka v Bratislavě navštívil. V jeho ateliéru jsem obdivoval zdařilou podobiznu J. A. Komenského, kterou namaloval pro rektorát Univerzity Komenského v Bratislavě. Mohl jsem se potěšit pohledem na olejomalby polí, lesů a slovenských hor, radovat se z malebných kytic květů i z jízdy válečníků na krásných koních. Bylo se opravdu nač dívat, bylo co obdivovat. V Bratislavě jsem měl příležitost s Frant. Šestákem několik hodin rozmlouvat. Proto jsem se také zeptal, kterých českých malířů si nejvíce váží. M. Aleš, Ad. Kašpar, L. Marold, A. Mucha, M. Švabinský, Zd. Burian. Jména českých malířů, která Fr. Šesták vyjmenoval, výstižně charakterizují jeho estetické vyznání. Obdivuje ty české umělce, kteří uměli znamenitě kreslit. „Dobrá kresba je základ každého zdařilého obrazu. Malbou pak může umělec zdůraznit vlastní vidění a vnímání zobrazované reality.“

Vracel jsem se z Bratislavy s pocity radosti a uspokojení, neboť jak dílo, tak i několikahodinová rozprava s akademickým malířem Františkem Šestákem byla pro mne nesporným obohacením.

 

LADISLAV ZELINA, 27. 8. 1999

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ak. malíř František Šesták

(Jana Malíková, 3. 4. 2019 20:53)

Dobrý den, děkuji za krásný příspěvek a vzpomínku na skvělého člověka, umělce a mého nezapomenutelné kmotříčka.