Jdi na obsah Jdi na menu
 


FRANTIŠEK LÝSEK, hudební pedagog a sbormistr

24. 1. 2008

František Lýsek (1904 - 1977)

F. Lýsek: „Vše nejlepší se začíná rozvíjet ve věku dětském…“

 


František Lýsek se narodil 2. května 1904 v Proskovicích u Ostravy. Absolvoval učitelský ústav ve Slezské Ostravě, jehož „chovancem“ byl v letech 1919 – 1923. V té době působili na tomto pedagogiu dva uznávaní hudební pedagogové Ed. Rund a R. Vünsch, kteří Lýskovu pedagogickou orientaci výrazně ovlivnili.

 

Jako začínající učitel vyučoval ve Staré Bělé, kde založil svůj první pěvecký sbor. Později vyučoval v Mariánských Horách a v Ostravě, kde – podobně jako ve Staré Bělé – zkoušel v hudební výchově zcela nové netradiční formy poráce. Vžité konvenční metody a způsoby dětského projevu opustil a s mladickým elánem a nadšením začal vytvářet své vlastní metody a postupy. Snad nás proto ani nemůže překvapit, že se Fr. Lýsek dostal do konfliktních situací, a to jak se svým nechápajícím okolím, tak i s nadřízenými školskými orgány, které administrativním rozhodnutím přeložily Lýska z Ostravy do Jistebníka nad Odrou, kde vyučoval na státní menšinové škole od roku 1929 do roku 1938.

Obrazek

Lýskovo působení v Jistebníku prokázalo správnost jím zvolených metod a postupů při vedení dětského pěveckého sboru. Z rozhlasu mohli posluchači často slyšet „Jistebnické zpěváčky“, vedené sbormistrem Františkem Lýskem. V roce 1938 se konal v Praze a ve Vídni „Mezinárodní hudební kongres“. V obou jmenovaných metropolích vystupovali „Jistebničtí zpěváčci“, kteří účastníky kongresu překvapili krásným, intonačně čistým několikahlasým zpěvem.

 

Po tzv. mnichovských událostech r. 1938 nastoupil učitel Lýsek na pokusnou měšťanskou školu do Otrokovic (Baťova), kde byl v té době ředitelem Vladimír Konvička, znamenitý zpěvák, člen a funkcionář Pěveckého sdružení moravských učitelů, který měl pro Lýskovu hudebně výchovnou činnost plné pochopení. Lýsek založil také na měšťanské škole v Baťově dětský pěvecký sbor, který vystupoval dosti často v rozhlase. Zpěv tohoto dětského sboru je zaznamenán také na gramofonové desce.

 

Roku 1945 odešel Lýsek do Brna, kde vyučoval až do roku 1950 jako odborný učitel na někdejší měšťanské škole v Kotlářské ulici. V letech 1948 – 1950 vyučoval také na brněnské konzervatoři a na Janáčkově akademii muzických umění (JAMU). Od roku 1950 do roku 1972 byl vysokoškolským učitelem. Na Masarykově univerzitě v Brně vystudoval obor muzikologie a psychologie. Postupně získal tituly PhDr., CsC., Dr.Sc. a vědecko-pedagogické hodnosti docent a profesor.

 

Od roku 1952 do roku 1970 byl vedoucím katedry hudební výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po celou dobu svého působení v tomto městě vedl Lýsek proslulý „Brněnský dětský sbor“ (BDS), který vystupoval na různých místech nejen u nás, ale i v zahraničí (v Norsku, Kanadě, v Německu, Rusku a jinde). V Praze v Besedním domě se konal 1. prosince 1976 tisící koncert BDS pod vedením sbormistra Lýska. 12. ledna zpíval „Brněnský dětský sbor“ v Majakovského sále v Praze už bez dirigenta, který 16. ledna 1977 v Brně zemřel ve věku nedožitých 73 let.

 

František Lýsek nebyl jenom znamenitým sbormistrem. V letech 1931 – 1951 zapsal a notovými záznamy opatřil dvanáct set padesát lidových písní, z nichž některé harmonizoval pro dětský nebo ženský pěvecký sbor. František Lýsek psal o nápěvkové intonaci, o dětském sborovém zpěvu, o vokální intonaci a rytmu, zkoumal hudebnost a zpěvnost dětí a mládeže, psal učebnice hudební výchovy pro 1. – 5. ročník ZŠ, vydával učební texty pro vysokoškolské studenty. Některé Lýskovy odborné články vycházely také v zahraničních odborných časopisech. Bibliografický soupis Lýskových publikovaných prací má celkem čtyři sta položek. Za svou nezištnou, dlouholetou obětavou práci byl několikrát vyznamenán. Velice si vážil titulu národního umělce, který mu byl propůjčen r. 1975. Jeho bývalí žáci z Otrokovic–Baťova na jeho někdejší působení ještě dnes vzpomínají.


LADISLAV ZELINA

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář